Kategori: Aile ve Boşanma Kategori

velayet

Velayet

Velayet Nedir ?

Ergin olmayan (18 yaş altı kişiler) veya hakkında kısıtlılık kararı verilmiş ergin kişiler ile ilgili gerekli kararları alabilmek ve onların sorumluluğunu üstlenmek için anne ve babaya, kanun koyucunun tanıdığı yetkiye “Velayet” denir.

Velayet Hakkı

Anne ve Baba Evliyse → Ayırt etme gücüne (temyiz kudretine)  sahip olan veya olmayan 18 yaşından gün almamış küçükler ana ve babaları tarafından velayeten birlikte temsil edilir. Evlilik birliği devam ettiği sürece, küçüğe ait velayeten temsil yetkisi eşler tarafından birlikte kullanılmaktadır.

Anne ve Baba Evli Değilse → Anne ve baba hiç evlenmemişse çocuğun velayet hakkı anneye aittir.

Ancak anne; Küçükse, kısıtlı ise, ölmüşse veya velayet kendisinden alınmışsa, çocuğun çıkarı göz önüne alınarak, hakim tarafından vasi atanır veya velayet babaya verilir.

Anne ve Baba Boşanmışsa → Anne ve baba boşanmışlarsa, mahkemenin kesinleşmiş boşanma kararında velayet hakkı eşlerden hangisine verilmiş ise yalnız onun tarafından velayet kullanılacaktır. Boşanma kararında velayet hakkı eşlerden hiçbirisine verilmeyip çocuğa vasi atanabilir. Böyle bir durumda çocuğun anne ve babası birbiriyle tekrar evlenince kendiliğinden velayet hakkına sahip olamazlar. Öncelikle çocuk üzerindeki vesayetin mahkeme kararıyla kaldırılması ve sonra mahkemece uygun görülüp velayet hakkının anne ve babaya verilmesi gerekir. Boşanan eşlerden birisine mahkeme kararı ile verilen velayet hakkı, eşlerin tekrar birbirleri ile evlenmesi durumunda kendiliğinden anne ve babaya ait olur.

Evlatlıkta Velayet

Ergin olmayan küçüğün evlat edinilmesi durumunda Türk Medeni Kanunun 314. Maddesine göre ” Ana babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur ve soyadını alır. Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına anne ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır.”

Evlat edinen evli değilse velayet hakkını yine tek başına kullanacaktır. Evlatlık verme ile gerçek anne ve babanın velayet hakkı sona erecektir.

Küçük evlatlığın velisi durumundaki birlikte evlat edinen eşlerden her ikisinin veya tek başına evlat edinenin vefat etmesi durumunda velayet hakkı evlatlığın ana ve babasına dönmez, vasi tayin edilmelidir.

Velayetin Kaldırılması

Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınmaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim velayetin kaldırılmasına karar verecektir.

Velayet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa, çocuğa bir vasi atanması gerekir.

Velayetin Sona Ermesi

Küçüğün ergin olması yani on sekiz yaşını doldurması veya on beş yaşını dolduran küçüğün mahkeme kararıyla ergin kılınması ya da on yedi yaşını doldurup evlenmekle veya on altı yaşını doldurup mahkemece evlenmeye izin kararı verilmesiyle velayet sona ermektedir.

Velayet Davası ile ilgili detaylı bilgi için BURADAN makalemize göz atabilirsiniz.

çekişmeli boşanma davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma davası 2 türlü görülebilir. Bunlardan biri anlaşmalı boşanma diğeri ise çekişmeli boşanmadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir ?

Eşlerin, boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamaması halinde taraflardan biri genel veya özel boşanma sebeplerinden birine dayanarak boşanma davası açar. Bu dava çekişmeli olarak görülür.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

1- Eşlerin boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamaması halinde eşlerden biri çekişmeli boşanma davası açabilir. Öncelikle dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinin mutlaka bir avukat yardımıyla hazırlanmasını öneririz. Aksi takdirde dilekçede yapılacak bir yanlışlık geri dönülemez zararlara yol açabilecektir.

2- Dava dilekçesi hazırlandıktan sonra sunacağınız delillerle birlikte yetkili ve görevli mahkemede dava açmanız gerekir.

3- Dava açıldıktan sonra mahkeme bir tensip zaptı düzenleyecektir. Tensip zaptı ve dava dilekçesi davalıya tebliğ edilerek dilekçeler aşaması başlayacaktır. Dava dilekçenize karşı davalı taraf bir cevap dilekçesi yazacak, daha sonra davacı taraf tekrar bir dilekçe yazacaktır. Son olarak davalı taraf ikinci cevap dilekçesini verdikten sonra dilekçeler aşaması tamamlanmış olacaktır.

4- Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra en kısa sürede ön inceleme duruşması yapılır. Ön inceleme tamamlandıktan sonra da tahkikat aşamasına geçilecektir.

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer ?

Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun sürmektedir. Çekişmeli boşanmalar en az 1 yıl sürmektedir. Dosyanın durumu, mahkemenin yoğunluğu ve mücbir sebeplerden ( pandemi vs.) dolayı daha da uzayabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi

Taraflar boşanmanın sonuçları konusunda anlaşarak davaya başlamışlar ancak daha sonrasında anlaşmazlık yaşanmışsa anlaşmalı olarak görülen dava çekişmeli olarak görülmeye başlanır. Ayrıca boşanma protokolünde eksiklik bırakılmış ve sonrasında eksik konu üzerinde uzlaşılamamışsa yine aynı şekilde dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Çekişmeli boşanmada taraflar iddialarını ispatlamak durumundadır. Aynı zamanda hakim, tarafların ikrarı ile (kabullenmeleri) bağlı olmayacaktır.

Çekişmeli Boşanmada Avukat Şart Mı ? 

Boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu değildir. Hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davasında avukat bulundurmak mecburi değildir.

Çekişmeli Boşanma Avukat Ücreti

Çekişmeli boşanmada avukatlık ücreti 2021 yılı için İstanbul Barosu’nun belirlediği asgari ücret 14.000,00 TL dir. Ücret konusunda daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

boşanma avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarında, mal paylaşımı davalarında, nafaka ve velayet davasında, velayetin kaldırılması davası gibi aile hukuku kapsamında yer alan konularda uzmanlığı bulunan ve tecrübeye sahip olan avukattır. Türk hukuk sistemi boşanma davaları için avukatı zorunlu tutmamıştır. Ancak davadan önce boşanma konusuyla ilgili avukattan hukuki destek alınması, boşanma davasının avukatla görülmesi özellikle hak kayıplarının yaşanmaması açısından çok önemlidir. Taraflar bu dönemde manevi açıdan bir üzüntü yaşarken üstüne bir de maddi bir kayıp yaşamamak için boşanma avukatı desteğine başvurmaktadırlar. Duygusal açıdan zorlu geçen bu dönemde avukat desteği alınarak sağlıklı ve hızlı bir süreç ilerletilebilir ve sahip olunan haklar kaybedilmeden veya böyle bir riskle karşılaşmadan süreç sonuçlanabilir. Boşanma avukatı alanında tüm taleplerinizi Öner Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak uzmanlıkla karşılamaya çalışmaktadır. Haklarınızın belirlenmesi ve korunmasıyla birlikte zorlu olmayan bir hukuki süreç geçirilmesi için gerekli olan tüm yeterlilik avukatlarımız tarafından sağlanmaktadır.

Boşanma Süreci Teknik ve Ayrıntılı Bilgi Gerektirir

Taraflar boşanma süreçlerinde avukat desteği almadan ilerlemek istedikleri zaman hak kayıplarına uğrayabilir. Boşanma avukatıyla birlikte çalışmak bu sürecin olumlu sonuçlarla ve hızlı bir şekilde geçmesini sağlar. Kişiler boşanma davasına gereken önemi vermez, yanlış bilgilerden destek alır, süreci basit görerek hareket eder, boşanma alanında tecrübeli ve uzman olmayan kişilerden akıl alarak ilerlerlerse, geri dönüşü olmayan hatalarla karşılaşabilirler. Çünkü boşanma davaları teknik bilgi gerektirir. Usul kuralları, tedbir taleplerinin yerinde ve zamanında yapılması, dilekçedeki ifadeler, hukuki sürelerin takibi teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Hukuk büromuz boşanma avukatı alanında var olan talebinizi en iyi şekilde karşılamaya çalışır. Mesleki yeterliliği tam olan ve alanında uzmanlığı bulunan avukatlarımızla hukuki anlamda sorun yaşamadığınız, hızlı ve hak kaybına uğramadığınız bir boşanma süreci geçirmeniz mümkündür.

Boşanma Davasının Türleri

Eşler boşanmayı kararlaştırdıkları zaman bunu iki farklı şekilde sonuçlandırabilirler. Bunlar, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır. Taraflar boşanma sonucu gerçekleşecek tüm sonuçlar konusunda bir anlaşmaya varmışlarsa, hazırlanacak olan bir boşanma protokolü ile anlaşmalı boşanma davası açılabilecektir. Ancak eşlerden birinin anlaşmaya yanaşmaması durumunda o zaman taraflardan biri çekişmeli boşanma davası açması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına göre daha az maliyetli ve daha hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davası hem maddi hem de manevi olarak tarafları yıpratabilmektedir.

İster anlaşmalı isterse de çekişmeli boşanma davalarınızda hukuk büromuz boşanma davanızla ilgili boşanma avukatı alanında en iyi hizmeti sizlere sunmayı amaçlar. Boşanma avukatlarımız boşanma davalarınızda tüm süreci mesleklerinin deneyimleriyle yönetmektedirler. Sizler de hukuk büromuzdan bu desteği alarak ve detay atlamadan avukatınıza anlatarak, hukuki süreçte en iyi sonucu alabilirsiniz.

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal Rejimi Sözleşmesi Nedir? 

Toplumda “evlilik sözleşmesi” olarak da bilinen mal rejimi sözleşmesi, evlenen kişilerin evlilik boyunca mallarını nasıl yöneteceklerini ve boşanma durumunda malların nasıl paylaştırılacağını düzenlemektedir.

Okumaya devam et

Cinsellik Nedeniyle Boşanma

Cinsellik Nedeniyle Boşanma

Bir evlilikte ilişkinin genel sağlığı için cinsellik çok önemlidir. Düzenli ve sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olan çiftlerde evlilik daha az stresli ve daha mutlu sürmektedir. Evliliğin sosyal amacı yanında, cinsel arzuları tatmin etme amacı da vardır. Cinsel haz, cinsel memnuniyet, evlilikteki ilişkinin kalitesi ile yakından ilişkilidir. Çoğu evlilikte çiftler cinsellik konusunda anlaşamamaktadır. Cinsellik nedeniyle boşanmak isteyen kişiler olabilmektedir.

Okumaya devam et

Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Delil

Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Delil

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 189. madde 2.fıkraya göre, hukuka aykırı olarak elde edilen deliller mahkeme tarafından bir olgunun ispatında dikkate alınamayacaktır. Özellikle boşanma davalarında bir delilin hukuka aykırı mı yoksa hukuka uygun mu olduğu oldukça tartışılmaktadır. Çünkü öne sürülen deliller çoğunlukla tarafların özel hayatlarının gizli alanlarını ilgilendirmektedir. Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan delil yasak delildir. Yasak delil de davada kullanılamaz.

Okumaya devam et

Bakırköy Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Bakırköy Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Eşlerin özgür iradeleriyle aralarındaki evlilik bağına anlaşarak son vermek istemelerine “anlaşmalı boşanma” denir. Evlilik birliğinin bitirmek isteyen eşlerin dayanabileceği en önemli boşanma sebebi anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu önemli değildir. Boşanma nedeni, evlilik birliğinin sarsılması olarak belirtilir. Eşlerin, ortak hayatı sürdürmeleri beklenmeyecek derecede sarsılması durumunda taraflar anlaşarak boşanma gerçekleşebilecektir.

Okumaya devam et

Çocukla Şahsi İlişki Kurulması İçin İcra Takip Talebi

Çocukla Şahsi İlişki Kurulması İçin İcra Takip Talebi

Boşanma ve ayrılık davasının sonuçlanması ile birlikte mahkeme, velayeti almayan tarafın çocukla şahsi ilişki kurması için belli zamanlar belirleyecektir. İşte bu belirli zamanlarda velayete sahip taraf, çocuğun diğer tarafla şahsi ilişki kurmasına müsaade etmelidir. Aksi takdirde şahsi ilişkinin kurulması için icra takibi yapılabilecektir.

Okumaya devam et

Hukuki Danışmanlık

Boşanma Hukuki Danışmanlık

Eşinizden boşanmayı veya ayrılmayı düşünüyorsanız, doğru kararları verdiğinizden ve haklarınızın neler olduğunu bildiğinizden emin olmak için uzman boşanma avukatından yasal tavsiye almanızı öneririz. Bu tavsiyeler, hem zaman yönünden hem de maddi yönden tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Okumaya devam et

Boşanma Davası Ücreti ve Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma Davası Ücreti ve Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma davası açmak isteyen kişilerin kafasına takılan en çok sorulardan bazıları; Boşanma davası ücreti ne kadar? Boşanma avukatı ücreti ne kadar? Boşanma davası ücretini kim öder? Anlaşmalı boşanma ücreti, boşanma dilekçesi ücreti gibi sorulardır. Detaylı bir şekilde boşanma sürecinde karşınıza çıkabilecek masraf ve ücretleri anlatacağız.

Okumaya devam et