Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Şerhi

Türk Medeni Kanunu 194. maddesinde “aile konutu” kavramına değinilmiştir. Bu maddeye göre; aile konutu üzerinde hak sahibi eş, sadece diğer eşin açık rızası bulunmadan aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacaktır.

Aile Konutu Şerhi Nedir? 

Şerh kelimesinin anlamı açıklama, yorumlama ve not düşme olarak bilinir. Türk Medeni Kanununun 194. maddesinin 3. fıkrasına göre “Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir”. Detaylı açıklamak gerekirse; Bir ailenin yaşaması amacıyla kullanılan ev tapu kütüğünde bir eşin adına kayıtlı olabilir. Diğer eş tapu kütüğüne şerh koyarak konutun kiralanması, satılması gibi durumlar için sınırlama koyabilir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

2002/7 nolu Genelgeye göre aile konutu şerhi 3 farklı şekilde konulabilir :

 1. Malik olmayan (tapu kütüğüne kayıtlı olmayan) eşin talebiyle: Evlilik birliğinin resmen devam ettiğini kanıtlayan nüfus kayıt örneği ile bu konutta birlikte yaşantılarını sürdürdüklerini kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belgenin ibrazı halinde “Aile konutudur” şerhinin işlenmesini malik olmayan eş talep edebilir.
 2. Taşınmaz mal maliki olan eşin ya da eşlerden her ikisinin birlikte talebiyle: Evlilik cüzdanı veya nüfus kayıt örneğinin ibrazı halinde başkaca bir belge aranmaksızın “Aile konutudur” şerhinin işlenmesini talep edebilirler.
 3. Taşınmazın aile konutu niteliğinin belgelenemediği ya da ihtilaflı olan hallerde tapu memuru şerh talebini reddederse, o zaman şerhin verilmesi için dava açılabilecektir. Ayrıca, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 4. maddesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin 12. maddesi ve 15. maddesi uyarınca, hakim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararında, korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına karar verilebilecektir. Bu karar, hakim tarafından ivedilikle yerine getirilmek üzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir ve söz konusu
  karara dayanılarak tapu memuru tarafından aile konutu şerhi verilir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Aile konutu şerhi farklı şekillerde kaldırılabilir:

 • Şerh, malik olmayan eşin talebiyle işlenmiş ise; yine malik olmayan eşin talebiyle kaldırılabilir
 • Şerh, her iki eşin birlikte talebiyle işlenmiş ise; her ikisinin de talebiyle kaldırılabilir.
 • Eşlerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz mallarda şerh eşlerden birinin talebiyle işlenmiş ise; şerhi işlettiren eşin talebiyle kaldırılabilir.
 • Malik olan eşin talebiyle şerh verilmiş ise malik olmayan eşin de talep ya da muvafakatiyle kaldırılabilir.

Terkin edilmesi, ancak malik olmayan eşin ya da eşlerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz mallarda şerh talebinde bulunan eşin ölümü ya da bu konuda alınmış mahkeme kararının ibrazı halinde diğer eşin tek taraflı talebiyle de şerh kaldırılabilecektir.

Aile Konutu Şerhi İçin Gerekli Belgeler

Tapu Sicili Tüzüğü 49. maddesinde aile konutu şerhi için gerekli belgeler şu şekilde belirtilmiştir:

 •  Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi,
 •  Medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği

Yazlık Eve Aile Konutu Şerhi Konulabilir Mi?

Aile Konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekanları ifade ettiğinden, zaman zaman ya da hafta sonu kullanmak amacıyla edilen yazlık ev, dağ evi gibi konutlara Aile konutu şerhi konulamaz.

Boşandıktan Sonra Aile Konutu Şerhi Koydurabilir Miyim? 

Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri yerdir. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği artık bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

 

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.